Nastavni program

I. MODULFinancije iračunovodstvo u praksi
II. MODULFinancijsko računovodstvo
III. MODULTroškovno i upravljačko računovodstvo
IV. MODULPorezno i forenzično računovodstvo
V. MODULPoslovne financije
VI. MODULKomunikacijskei prezentacijske vještine

Što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • Uspješno kreirati i provoditi procese unutar sektora financija, računovodstva i poreza
 • Postaviti moderan sustav financijskog računovodstva sukladno MSFI/HSFI
 • Izabrati računovodstvene politike koje istinito i fer prikazuju informacije u financijskim izvješćima
 • Primijeniti učinkovita porezna rješenja za svaki segment poslovanja
 • Pomoću tehnika forenzike otkriti lažiranja u financijskim izvješćima
 • U suradnji s kontrolingom kreirati sustav izvještavanja za sve razine menadžmenta
 • Formirati sustav troškovnog i upravljačkog računovodstva (DC, ABC, TC modeli)
 • Pomoću tehnika financijske analize procjenjivati uspješnost i sigurnost poslovanja
 • Upravljati poslovnim financijama poduzeća
 • Kreirati investicijske elaborate te procjenjivati uspješnost investicijskih projekata
 • Uspješno komunicirati sa svima onima koji ne razumiju složeni financijsko-računovodstveno-porezni jezik

Preuzmite brošuru

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Konsolidacija financijskih izvještaja

Konsolidacija je računovodstveni postupak neophodan kako bi njezini korisnici (investitori, menadžment, vjerovnici) dobili kvalitetne informacije o uspješnosti poduzeća. Oni sadrže informacije svih povezanih poduzeća, a koje se kroz konsolidirani financijski izvještaj prikazuju u matici. Polaznici će naučiti sve specifičnosti konsolidacije financijskih izvješća i način sastavljanja radnih bilježaka za konsolidaciju.

Primjena odredbi MSFI/HSFI

U MSFI/HSFI sadržani su zahtjevi priznavanja, mjerenja, procjenjivanja, prezentiranja i objavljivanja transakcija i događaja važnih za financijske izvještaje i njihove korisnike.  U Altiusovom programu polaznici će naučiti primijeniti odredbe MSFI/HSFI u sastavljanju financijskih izvješća te će naučiti kako njihovim razumijevanjem i poznavanjem mogu utjecati na financijski položaj i uspješnost poduzeća.

Upravljanje novčanim tokovima i WCM-om

Novčani tok jedan je od najvažnijih izvještaja u poslovanju. Kroz modul financijski kontroling polaznici će naučiti kako sastaviti novčani tok i izvještaj o radnom kapitalu te kako upozoriti na poremećaje koje za posljedicu imaju neravnotežu u financijskom poslovanju.

Voditelj/ica financija, računovodstva i poreza

Ispunite prijavnicu i kontaktirat ćemo vas

Voditelj/ica financija, računovodstva i poreza

Školska godina 2023./2024.

PODACI FIZIČKE OSOBE – POLAZNIKA

PODACI PLATITELJA (ZA IZRADU PONUDE)

AKO TROŠAK ŠKOLOVANJA SNOSITE SAMI, UPIŠITE SVOJE PODATKE

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primijenjuju se Google Politika privatnosti i Uvjeti korištenja.

Maja Bratković,

samostalni računovođa,
Altpro d.o.o.

Ilustracija polaznika
Kao najveću vrijednost ovog programa izdvojila bi stečeno znanje, pri tome ne mislim na znanje koje se može pročitati u razinim knjigama nego na praktične primjere koje možemo primijeniti u stvarnom životu. Atmosfera je bila sjajna i opuštena, predavači su iznimni dragi i pristupčani, u svakom trenutku spremni pomoći.

Danijela Veselinović,

voditelj računovodstva,
Tehnocentar d.o.o.

Ilustracija polaznika
Program usavršavanja je požet sa studijima slučaja u kojima smo rješavali konkretne zadatke sami ili u timu te smo na takav način uviđali širinu i dubinu poslovanja. Atmosfera je  bila više nego ugodna, a odnos predavača prema polaznicima bio je otvore i praktičan. Gđa Švigir je promptno odgovarala na sva pitanja, tako da su se nepoznanice odmah objašnjavale.

Ivana Turan,

Senior Accountant,
FRAMOS Technologies d.o.o.

Ilustracija polaznika
Jako sam zadovoljna s konceptom i sadržajem programa. Svakako bi kao najveću vrijednost programa izdvojila dr. Švigir i njenu stručnost, praktičnost i pristup. U vlastitom poslovanju sam odmah počela primjenjivati stečeno znanje, te sam u potpunosti zadovoljna s omjerom predavanja i praktičnog rada.

Margareta Tomić Belošević,

Corporate Finance Associate,
Adria grupa d.o.o.

Ilustracija polaznika
Najviše mi se sviđa što je teorija potkrijepljena primjerima iz prakse i stvarnim poslovnim situacijama koje su se pojavljivale u raznim poduzećima.

Mateo Babić,

CEO,
Herbium d.o.o.

Ilustracija polaznika
Kao magistar ekonomije, dugo sam tražio dodatnu izobrazbu i specijalizaciju u vidu financija koja će mi osim računovodstva pružiti puno širi spektar financija pogotovo u vidu poreznog menadžmenta i računovodstvene forenzike. Želio sam kompletni program modernog financijskog menadžera te s Altiusovim CFO programom dobio i puno više od očekivanog.

Rad na studijama slučaja odnosi se na

primjenu MSFI/HSFI uz procjenu alternativnih postupanjakonsolidaciju financijskih izvješćaanalizu poslovanja pomoću pokazatelja te primjenu forenzike računovodstveno praćenje proizvodnje,trgovine, uslugastrukturiranjetroškovnog i upravljačkogračunovodstva primjenuučinkovitih poreznihrješenja i kreiranje menadžerskog izvještavanja

Zašto su naši jednogodišnji programi baš za Vas?

Verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja – upisuju se u radnu knjižicu

Pridružite se našem uspješnom Alumniu