Nastavni program

I. MODULFinancije iračunovodstvo u praksi
II. MODULFinancijsko računovodstvo
III. MODULTroškovno i upravljačko računovodstvo
IV. MODULPorezno i forenzično računovodstvo
V. MODULPoslovne financije
VI. MODULKomunikacijskei prezentacijske vještine

Što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • Uspješno kreirati i provoditi procese unutar sektora financija, računovodstva i poreza
 • Postaviti moderan sustav financijskog računovodstva sukladno MSFI/HSFI
 • Izabrati računovodstvene politike koje istinito i fer prikazuju informacije u financijskim izvješćima
 • Primijeniti učinkovita porezna rješenja za svaki segment poslovanja
 • Pomoću tehnika forenzike otkriti lažiranja u financijskim izvješćima
 • U suradnji s kontrolingom kreirati sustav izvještavanja za sve razine menadžmenta
 • Formirati sustav troškovnog i upravljačkog računovodstva (DC, ABC, TC modeli)
 • Pomoću tehnika financijske analize procjenjivati uspješnost i sigurnost poslovanja
 • Upravljati poslovnim financijama poduzeća
 • Kreirati investicijske elaborate te procjenjivati uspješnost investicijskih projekata
 • Uspješno komunicirati sa svima onima koji ne razumiju složeni financijsko-računovodstveno-porezni jezik

Preuzmite brošuru

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Konsolidacija financijskih izvještaja

Konsolidacija je računovodstveni postupak neophodan kako bi njezini korisnici (investitori, menadžment, vjerovnici) dobili kvalitetne informacije o uspješnosti poduzeća. Oni sadrže informacije svih povezanih poduzeća, a koje se kroz konsolidirani financijski izvještaj prikazuju u matici. Polaznici će naučiti sve specifičnosti konsolidacije financijskih izvješća i način sastavljanja radnih bilježaka za konsolidaciju.

Primjena odredbi MSFI/HSFI

U MSFI/HSFI sadržani su zahtjevi priznavanja, mjerenja, procjenjivanja, prezentiranja i objavljivanja transakcija i događaja važnih za financijske izvještaje i njihove korisnike.  U Altiusovom programu polaznici će naučiti primijeniti odredbe MSFI/HSFI u sastavljanju financijskih izvješća te će naučiti kako njihovim razumijevanjem i poznavanjem mogu utjecati na financijski položaj i uspješnost poduzeća.

Upravljanje novčanim tokovima i WCM-om

Novčani tok jedan je od najvažnijih izvještaja u poslovanju. Kroz modul financijski kontroling polaznici će naučiti kako sastaviti novčani tok i izvještaj o radnom kapitalu te kako upozoriti na poremećaje koje za posljedicu imaju neravnotežu u financijskom poslovanju.

Voditelj/ica financija, računovodstva i poreza

Ispunite prijavnicu i kontaktirat ćemo vas

Voditelj/ica financija, računovodstva i poreza

Školska godina 2024./2025.

PODACI FIZIČKE OSOBE – POLAZNIKA

PODACI PLATITELJA (ZA IZRADU PONUDE)

AKO TROŠAK ŠKOLOVANJA SNOSITE SAMI, UPIŠITE SVOJE PODATKE

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primijenjuju se Google Politika privatnosti i Uvjeti korištenja.

Ivana Turan,

Senior Accountant,
FRAMOS Technologies d.o.o.

Ilustracija polaznika
Jako sam zadovoljna s konceptom i sadržajem programa. Svakako bi kao najveću vrijednost programa izdvojila dr. Švigir i njenu stručnost, praktičnost i pristup. U vlastitom poslovanju sam odmah počela primjenjivati stečeno znanje, te sam u potpunosti zadovoljna s omjerom predavanja i praktičnog rada.

Danijela Veselinović,

voditelj računovodstva,
Tehnocentar d.o.o.

Ilustracija polaznika
Program usavršavanja je požet sa studijima slučaja u kojima smo rješavali konkretne zadatke sami ili u timu te smo na takav način uviđali širinu i dubinu poslovanja. Atmosfera je  bila više nego ugodna, a odnos predavača prema polaznicima bio je otvore i praktičan. Gđa Švigir je promptno odgovarala na sva pitanja, tako da su se nepoznanice odmah objašnjavale.

Maja Bratković,

samostalni računovođa,
Altpro d.o.o.

Ilustracija polaznika
Kao najveću vrijednost ovog programa izdvojila bi stečeno znanje, pri tome ne mislim na znanje koje se može pročitati u razinim knjigama nego na praktične primjere koje možemo primijeniti u stvarnom životu. Atmosfera je bila sjajna i opuštena, predavači su iznimni dragi i pristupčani, u svakom trenutku spremni pomoći.

Mateo Babić,

CEO,
Herbium d.o.o.

Ilustracija polaznika
Kao magistar ekonomije, dugo sam tražio dodatnu izobrazbu i specijalizaciju u vidu financija koja će mi osim računovodstva pružiti puno širi spektar financija pogotovo u vidu poreznog menadžmenta i računovodstvene forenzike. Želio sam kompletni program modernog financijskog menadžera te s Altiusovim CFO programom dobio i puno više od očekivanog.

Margareta Tomić Belošević,

Corporate Finance Associate,
Adria grupa d.o.o.

Ilustracija polaznika
Najviše mi se sviđa što je teorija potkrijepljena primjerima iz prakse i stvarnim poslovnim situacijama koje su se pojavljivale u raznim poduzećima.

Rad na studijama slučaja odnosi se na

primjenu MSFI/HSFI uz procjenu alternativnih postupanjakonsolidaciju financijskih izvješćaanalizu poslovanja pomoću pokazatelja te primjenu forenzike računovodstveno praćenje proizvodnje,trgovine, uslugastrukturiranjetroškovnog i upravljačkogračunovodstva primjenuučinkovitih poreznihrješenja i kreiranje menadžerskog izvještavanja

Zašto su naši jednogodišnji programi baš za Vas?

Verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja – upisuju se u radnu knjižicu

Pridružite se našem uspješnom Alumniu