Nastavni program

I.MODULModul strateškogupravljanja(Strategic Leadership)
II.MODULModul financija(Financial)
III.MODULModul odlučivanja i testiranja(Decision making &Business wargame)
IV. MODULModul vođenja i izgradnje tima(Teamwork)
V.MODULModul pravnogusklađivanja(Business Law)
VI.MODULModul upravljanja ljudskim potencijalima(Human resources)

Što ćete moći po završetku naobrazbe?

  • Strateški upravljati i promišljati o poslovanju
  • Upravljati organizacijom kroz kreativnost i inovacije
  • Uspješno prepoznavati i rješavati složene probleme/izazove u poduzeću (težišne točke)
  • Analizirati poslovanje poduzeća (makroekonomsko okruženje, konkurenciju i vlastito poslovanje)
  • Uz primjenu Balanced Score Carda uskladiti strateške i operativne ciljeve te ih pratiti pomoću KPI/OKR/KPQ
  • Izgrađivati i voditi tim, upravljati promjenama i konfliktima, delegirati
  • Postaviti jasnu viziju razvoja zaposlenika te uz pomoć HR odjela postaviti strategiju i plan ljudskih potencijala
  • Razumjeti funkcioniranje zakonodavnog okvira vezano uz poslovanje trgovačkih društava (ZTD, ZOR, ZOO, OPZ…)
  • Kroz metodologiju Businesswargame promišljati o strateškim smjerovima poduzeća te efikasno provoditi procese odlučivanja

Preuzmite brošuru

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Business Wargame

Posebnost našeg CEO programa je Business War Game u kojem naši polaznici imaju priliku testirati znanja koja su stjecali tijekom predavanja. Business Wargame je metodologija kroz koju se simulira realistično okruženje i u kojoj igrači kroz svoje timove imaju slobodu testirati svoje strategije i odluke. Ovaj intelektualni hod traži neprestano iscrpljivanje vlastitih mogućnosti. Izazovan je jer dovodi svakog člana tima u stanje značajnog iskoraka prema kreativnosti, potiče kritičko i divergentno promišljanje.

Financijska analiza poslovanja kroz Business Intelligence

Bez brojeva nema upravljanja!

Bez razumijevanja brojeve te njihove analize i korelacija nije moguće donositi kvalitetne poslovne odluke. Polaznici će na modulu Financija i kontrolinga naučiti kako financijski upravljati poslovanjem. Naučit će kako analizirati poslovanje te kako dobivene nalaze koristiti u kreiranju strateških i operativnih planova. Polaznici će pomoću modela (sustava pokazatelja) poslovne analize dobiti jasan uvid u kvalitetu vlastitog poslovanja, njegovu sigurnost i uspješnost.

CEO – Chief Executive Officer

Ispunite prijavnicu i kontaktirat ćemo vas

CEO – Chief Executive Officer

Školska godina 2024./2025.

PODACI FIZIČKE OSOBE – POLAZNIKA

PODACI PLATITELJA (ZA IZRADU PONUDE)

AKO TROŠAK ŠKOLOVANJA SNOSITE SAMI, UPIŠITE SVOJE PODATKE

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primijenjuju se Google Politika privatnosti i Uvjeti korištenja.

Suzana Hozmec,

voditeljica razvoja i istraživanja,
Beton Lučko d.o.o.

Ilustracija polaznika
Za upis na program usavršavanja motiviralo me stjecanje novih znanja izvan djelokruga tehničkih poslova. Izuzetno sam zadovoljna s programom, stekla sam nova znanja, predavači su nam približili svoje iskustvo i znanje. Konkretno smo rješavali zadatke sami ili u timu, te su mi stečena znanja pomogla u osobnom razvoju. Atmosfera je cijelo vrijeme bila motivirajuća i dinamična.

Mirjana Vidaković Orečić,

CEO,
Prostoria d.o.o.

Ilustracija polaznika
Jako sam zadovoljna konceptom programa kroz koji se zapravo vidi veliko znanje ljudi koji su program kreirali. Jednako je i s predavačima koji su nam kroz module prenosili znanja. Tu prvenstveno mislim na izlaganje samih tema, temeljnih na primjerima iz prakse. Predavanja su me potakla da neprestano preispitujem sve što se događa u našem poduzeću. Slušajući predavanje, dobivala sam ideje vezane uz unaprjeđenje našeg poduzeće te sam ih odmah zajedno s suradnicima implementirala u naše poslovanje.

Matko Čović,

voditelj prodaje,
Merkantile d.d.

Ilustracija polaznika
Izuzetno sam zadovoljan radnim materijalima, vježbama i studijima slučaja koje smo obrađivali na predavanjima tijekom izvođenja programa za CEO-a. Gotova sva stečena znanja mogu primijeniti u vlastitom, ali i svim drugim poslovanjima. Atmosfera tijekom izvođenja programa bila je odlična i online i uživo. Bilo je opušteno, praktično i vrlo zanimljivo.

Sibila Serdarević,

CEO,
Fraktura d.o.o.

Ilustracija polaznika
U nastavnom programu svidjela mi se raznolikost tema, koje su onda prekrivali i različiti predavači. Široki spektar znanja i informacija smo dobili što je zaista velika vrijednost ovog programa. Predavači su poticali nas polaznike sa svojim izlaganjem na diskusiju te je atmosfera je bila vrhunska.

Tanja Jelenić,

član uprave,
Beton-Lučko d.o.o.

Ilustracija polaznika
Koncept i sadržaj programa CEO na Poslovnom učilištu Altiusu su jednom riječju izvrsni, raznoliki predavači te još raznolikije teme. Kroz program smo se osvijestili koliko ima različitih pristupa prema rješavanju problema. Zaista sam dobila puno informacija koje samo ponijela u svoju organizaciju. Program mi je pomogao u cjelokupnom kvalitetnijem poslovanju – izvrsna učenja koja ću nositi sa sobom zauvijek. Atmosfera je bila perfektna, nema predavanja koja se nisu slušali. Nema pitanja na koja predavači nisu imali spreman odgovor

Siniša Vuković,

Senior Drilling Supervisor

Ilustracija polaznika
Vrijednost Altiusovog programa je apsolutna primijene usvojenog znanja te je  teško je izdvojiti što je najkorisnije jer se iz svakog predavanja moglo nešto „izvući“. Cjelokupni dojam ovog programa je vrlo jednostavan i sažet, te se može reći jednom riječju, a to je IZVRSNOST. 

Rad na studijima slučajeva odnosi se na

strategic Leadership (kreiranje strateških pravaca poduzeća)prepoznavanjeproblema/izazova iodređivanje težišnihtočaka poduzećavođenje i izgrađivanje timaupravljanje financijama irastom poduzeća (organski/akvizije)upravljanje rizicima uz softver @Risk provođenje ratne igre u timovima(Businesswargame)

Zašto su naši jednogodišnji programi baš za Vas?

Verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja – upisuju se u radnu knjižicu

Pridružite se našem uspješnom Alumniu