Nastavni program

I.MODULVizija, ciljevi i organizacijska struktura(sistematizacija i opisiradnih mjesta)Radno pravo
II.MODULSelekcijski proces(konvencionalni i nekonvencionalnitestovi u procjeniljudskih potencijala)
III.MODULPraćenje radneučinkovitosti(modeli kompetencija)
IV. MODULRazvoj zaposlenika (Assessment Centri imapa nasljeđivanja)
V.MODULFinancije i kontroling za voditelje ljudskih resursa (financije,kontroling, planiranje,postavljanje KPI/OKR)
VI.MODULUnaprjeđenjekompetencija voditeljaljudskih resursa(vođenje, delegiranje,komunikacijai coaching)

Što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • Kreirati dokumentaciju u skladu sa Zakonom o radu
 • Organizirati modele kompetencija sukladne potrebama, ciljevima i strategiji poduzeća
 • Provoditi selekcijski proces starih i novih zaposlenika
 • Primijeniti različite metode praćenja radne učinkovitosti
 • Kreirati sustav nagrađivanja
 • Organizirati Assessment centre (centre procjene) te pomoću točno određenih tehnika i alata pristupiti procjeni zaposlenika
 • Sudjelovati u kreiranju mape nasljeđivanja i Talent programa unutar organizacije
 • Postaviti Performance Management
 • Kreirati mentorske programe
 • Postaviti ključne pokazatelje uspjeha (KPI) u području ljudskih potencijala te upravljati troškovima
 • Sudjelovati u otklanjanju uzroka neostvarivanja KPI
 • Unaprijediti organizacijsku klimu, kulturu, zadovoljstvo, angažman i lojalnost zaposlenika
 • Provoditi nekonvencionalne testove u procjeni ljudskih potencijala
 • Kreirati izvještaje iz područja kontroling ljudskih potencijala
 • Sudjelovati u procesu planiranja i budžetiranja
 • Stvoriti okruženje u organizaciji koje je spremno na konstantne promjene uz primjenu ORANGE FROG metodologije
 • Povezati odnos HR menadžmenta s ostalim funkcijama u poduzeću

Preuzmite brošuru

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Financije i poslovna analiza (kreiranje Dashboarda) za vođenje ljudskih resursa

Jedan od najvažnijih zadataka kontrolinga vezan je uz praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) u čijem uvođenju značajnu ulogu ima upravo menadžer ljudskih resursa. Da bi menadžer ljudskih resursa mogao dati svoj doprinos treba razumjeti financije. Kroz Altiusov program naučit ćete kako provoditi kontroling ljudskih resursa i kako vas nalazi iz kontrolinga mogu na vrijeme upozoriti na poremećaje u poslovanju koje svoj uzrok imaju u (ne)kompetencijama zaposlenika. Polaznici će naučiti kako kreirati Dashboard – izvještaje za sektor ljudskih resursa.

Svaki polaznik proći će HOGAN Assessment

U okviru modula “Razvoj zaposlenika” svaki polaznik imat će priliku proći HOGAN Assessment testiranje. Hogan je alat koji vam pomaže u predviđanju konkretnih ponašanja zaposlenika u svakodnevnim poslovnim situacijama, u odabiru pravih ljudi, otkrivanju i razvoju talenata te u profesionalnom razvoju osoba na upravljačkim pozicijama. Ovakvo sveobuhvatno testiranje omogućava otkriti što Vas zaista motivira i pokreće, ali i na koji način unaprijediti svoje vještine. Sve navedeno može rezultirati unaprjeđenju osobnih kompetencija, ali i razvoja poduzeća u kojem radite.

Voditelj/ica ljudskih resursa

Ispunite prijavnicu i kontaktirat ćemo vas

Voditelj/ica ljudskih resursa

Školska godina 2023./2024.

PODACI FIZIČKE OSOBE – POLAZNIKA

PODACI PLATITELJA (ZA IZRADU PONUDE)

AKO TROŠAK ŠKOLOVANJA SNOSITE SAMI, UPIŠITE SVOJE PODATKE

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primijenjuju se Google Politika privatnosti i Uvjeti korištenja.

Nina Vrčić,

Saint-Gobain građevinski
proizvodi Hrvatska d.o.o.

Ilustracija polaznika
Većinu znanja ću odmah primijeniti u svojim svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Moram pohvaliti predavanja Ive Lopac Butorac koja nam je na jednostavan način približavala gradivo.

Ivana Dolovčak,

odjel ljudskih resursa,
Gradska plinara Zagreb

Ilustracija polaznika
Najviše mi se sviđa dobar omjer teorije i vježbi te predanost predavača koji su se na kvalitetan način
posvetili svim polaznicima. Ono što me oduševilo na studijima slučaja je njihova realističnost jer se na taj način možemo pripremiti za stvarne radne zadatke. Atmosfera je bila opuštena i motivirajuća, a predavačima svake pohvale.

Adrijana Vrbat,

voditelj odjela ljudskih resursa,
Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.

Ilustracija polaznika
Sva predavanja kroz koja smo prošli na usavršavanju su izuzetno primjenjiva u svakodnevnom radu, konkretna i sveobuhvatna. Izuzetno mi se svidjela struktura programa koja je svaki teorijski segment pokrila i vježbama pa smo imali mogućnost teorijski usvojeno znanje odmah primijeniti u praksi te time jednostavnije
usvojiti i prenijeti u svoj posao.

Kristina Bajan Grizelj,

referent za ljudskih resursa,
DIV Grupa d.o.o.

Ilustracija polaznika
Najveća vrijednost programu si odlični predavači koji sa sobom donose zbilja puno primjenjivih metoda, strategija i savjeta iz prakse. Odmah sam počela primjenjivati stečeno znanje unutar vlastite organizacije.

Nikolina Dujmović,

CEO,
D.A.F.I. d.o.o.

Ilustracija polaznika
Naučila sam puno više nego što sam očekivala, edukacija ima sveobuhvatno znanje u različitim područjima. Jako sam zadovoljna jer cjelokupan program je pun praktičnih primjera koji se odmah mogu primijeniti u praksi. Predavači su ljudi punih znanja i životnog iskustva koji su rado dijelili s nama a mi učili od njih.

Dinka Dedukić,

Ilustracija polaznika
Svidjelo mi se to što usavršavanje ima idealnu količinu teorije i puno više konkretnih primjera iz prakse te što ću stečeno znanje moći odmah upotrijebiti u praksi. Također mi se svidjelo što su nam prezentirana i korisna znanja iz područja radnog prava i financija. Predavači su bili stručni i profesionalni s idealnom dozom pristupačnosti, ljubaznosti i komunikativnosti.

Rad na studijima slučaja odnosi se na

pozicioniranje sektora/odjela ljudskih resursa u organizacijamapostavljanje modela kompetencija prema strateškim i operativnimciljevima kreiranje opisa radnih mjestaprimjenu različitih metoda praćenja radne učinkovitostiuvođenje mape nasljeđivanja i Talent programaprovođenje selekcijskog postupka

Zašto su naši jednogodišnji programi baš za Vas?

Verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja – upisuju se u radnu knjižicu

Naš living room

Naši polaznici s veseljem sudjeluju na našim kvartalnim HR susretima, gdje nam u goste dolaze vrhunski stručnjaci iz biznisa. Obrađujemo najnovije i izuzetno atraktivne teme iz područja HR-a. Želite li se Vi povezati s kolegama iz svijeta HR-a?