Nastavni program

I.MODULVizija, ciljevi i organizacijska struktura(sistematizacija i opisiradnih mjesta)Radno pravo
II.MODULSelekcijski proces(konvencionalni i nekonvencionalnitestovi u procjeniljudskih potencijala)
III.MODULPraćenje radneučinkovitosti(modeli kompetencija)
IV. MODULRazvoj zaposlenika (Assessment Centri imapa nasljeđivanja)
V.MODULFinancije i kontroling za voditelje ljudskih resursa (financije,kontroling, planiranje,postavljanje KPI/OKR)
VI.MODULUnaprjeđenjekompetencija voditeljaljudskih resursa(vođenje, delegiranje,komunikacijai coaching)

Što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • Kreirati dokumentaciju u skladu sa Zakonom o radu
 • Organizirati modele kompetencija sukladne potrebama, ciljevima i strategiji poduzeća
 • Provoditi selekcijski proces starih i novih zaposlenika
 • Primijeniti različite metode praćenja radne učinkovitosti
 • Kreirati sustav nagrađivanja
 • Organizirati Assessment centre (centre procjene) te pomoću točno određenih tehnika i alata pristupiti procjeni zaposlenika
 • Sudjelovati u kreiranju mape nasljeđivanja i Talent programa unutar organizacije
 • Postaviti Performance Management
 • Kreirati mentorske programe
 • Postaviti ključne pokazatelje uspjeha (KPI) u području ljudskih potencijala te upravljati troškovima
 • Sudjelovati u otklanjanju uzroka neostvarivanja KPI
 • Unaprijediti organizacijsku klimu, kulturu, zadovoljstvo, angažman i lojalnost zaposlenika
 • Provoditi nekonvencionalne testove u procjeni ljudskih potencijala
 • Kreirati izvještaje iz područja kontroling ljudskih potencijala
 • Sudjelovati u procesu planiranja i budžetiranja
 • Stvoriti okruženje u organizaciji koje je spremno na konstantne promjene uz primjenu ORANGE FROG metodologije
 • Povezati odnos HR menadžmenta s ostalim funkcijama u poduzeću

Preuzmite brošuru

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Financije i poslovna analiza (kreiranje Dashboarda) za vođenje ljudskih resursa

Jedan od najvažnijih zadataka kontrolinga vezan je uz praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) u čijem uvođenju značajnu ulogu ima upravo menadžer ljudskih resursa. Da bi menadžer ljudskih resursa mogao dati svoj doprinos treba razumjeti financije. Kroz Altiusov program naučit ćete kako provoditi kontroling ljudskih resursa i kako vas nalazi iz kontrolinga mogu na vrijeme upozoriti na poremećaje u poslovanju koje svoj uzrok imaju u (ne)kompetencijama zaposlenika. Polaznici će naučiti kako kreirati Dashboard – izvještaje za sektor ljudskih resursa.

Svaki polaznik proći će HOGAN Assessment

U okviru modula “Razvoj zaposlenika” svaki polaznik imat će priliku proći HOGAN Assessment testiranje. Hogan je alat koji vam pomaže u predviđanju konkretnih ponašanja zaposlenika u svakodnevnim poslovnim situacijama, u odabiru pravih ljudi, otkrivanju i razvoju talenata te u profesionalnom razvoju osoba na upravljačkim pozicijama. Ovakvo sveobuhvatno testiranje omogućava otkriti što Vas zaista motivira i pokreće, ali i na koji način unaprijediti svoje vještine. Sve navedeno može rezultirati unaprjeđenju osobnih kompetencija, ali i razvoja poduzeća u kojem radite.

Voditelj/ica ljudskih resursa

Ispunite prijavnicu i kontaktirat ćemo vas

Voditelj/ica ljudskih resursa

Školska godina 2023./2024.

PODACI FIZIČKE OSOBE – POLAZNIKA

PODACI PLATITELJA (ZA IZRADU PONUDE)

AKO TROŠAK ŠKOLOVANJA SNOSITE SAMI, UPIŠITE SVOJE PODATKE

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primijenjuju se Google Politika privatnosti i Uvjeti korištenja.

Ivona Barta,

Ilustracija polaznika
Na ovom programu usavršavanja dobila sam širu sliku o profesiji ljudskih resursa, uz novostečenu diplomu i stečeno znanje brže i lakše ću razvijati svoju karijeru. Svidjelo mi se sto smo imali priliku skupa surađivati, promišljati i ipak su takvi zadaci razbili dinamiku same teorije. Atmosfera tijekom izvođenja programa je odlična. Većina predavača je bila jako zanimljiva, a kolegice koje su pohađale edukaciju su izuzetno komunikativne, što je stvaralo jako dobru atmosferu.

Mia Matulić,

HR Generalist,
venITure d.o.o.

Ilustracija polaznika
Na ovom programu mi se najviše svidjelo što su svi predavači na Učilištu  s višegodišnjim iskustvom u ljudskim resursima te su nas naučili sa stvarima koje možemo konkretno primjenjivati na našim radnim mjestima. Znanja su mi pomogla u osobnom i profesionalnom razvoju. Svima bi preporučila ovaj program, svim kolegicama i kolegama u odjelu HR bez obzira na staž, jer uvijek ima nešto što se može usavršiti te proširiti vlastita znanja.

Nina Vrčić,

Saint-Gobain građevinski
proizvodi Hrvatska d.o.o.

Ilustracija polaznika
Većinu znanja ću odmah primijeniti u svojim svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Moram pohvaliti predavanja Ive Lopac Butorac koja nam je na jednostavan način približavala gradivo.

Renate – Aleksandra Valentinčić Hranilović,

specijalistica za zapošljavanje i selekciju,
INA d.d.

Ilustracija polaznika
Kroz ovo usavršavanje dobila sam strukturiranu sliku svih HR procesa te će mi naučeno poslužiti kao odličan temelj za dalje. Predavači su me oduševili svojom pozitivom i velikim iskustvom koje su na kvalitetan način prenijeli na polaznike.

Stelia Šimac Trajkovski,

voditeljica ljudskih resursa,
Lokve d.o.o.

Ilustracija polaznika
U stečeno znanje i kompetencije mogu unaprjeđivati odjel ljudskih resursa, odmah sam stečeno znanje primjenjivala u praksu, odnosno u svojoj organizaciji. Predavači su bili odlični, ne mogu ni jednog izdvojiti, no mogu reći da su izašli iz okvira običnog predavača jer su stvorili jednu prijateljsku atmosferu uz nevjerojatno znanje koje su dijelili s nama.

Ivana Dolovčak,

odjel ljudskih resursa,
Gradska plinara Zagreb

Ilustracija polaznika
Najviše mi se sviđa dobar omjer teorije i vježbi te predanost predavača koji su se na kvalitetan način
posvetili svim polaznicima. Ono što me oduševilo na studijima slučaja je njihova realističnost jer se na taj način možemo pripremiti za stvarne radne zadatke. Atmosfera je bila opuštena i motivirajuća, a predavačima svake pohvale.

Rad na studijima slučaja odnosi se na

pozicioniranje sektora/odjela ljudskih resursa u organizacijamapostavljanje modela kompetencija prema strateškim i operativnimciljevima kreiranje opisa radnih mjestaprimjenu različitih metoda praćenja radne učinkovitostiuvođenje mape nasljeđivanja i Talent programaprovođenje selekcijskog postupka

Zašto su naši jednogodišnji programi baš za Vas?

Verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja – upisuju se u radnu knjižicu

Naš living room

Naši polaznici s veseljem sudjeluju na našim kvartalnim HR susretima, gdje nam u goste dolaze vrhunski stručnjaci iz biznisa. Obrađujemo najnovije i izuzetno atraktivne teme iz područja HR-a. Želite li se Vi povezati s kolegama iz svijeta HR-a?