Poslovno učilište Altius

Sjedište:
Poslovno učilište Altius
Dragutina Domjanića 25
10000 Zagreb

OIB:
59145605766

Telefon/fax:
+385 1 4852 762

E-mail:
uciliste@altius.hr

Transakcijski račun:
IBAN HR1723600001102641259 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Ravnateljica:
Andreja Švigir

Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081118324.